Forskergruppe i Anvendt Samfunnsøkonomi

Forskningen i denne gruppen er tematisk konsentrert om anvendt samfunnsøkonomisk analyse, med fokus både på ulike markeder og sektorer så vel som på generell makroøkonomi. Fokus er knyttet til både markedsstrukturer og markedsaktørers adferd, samt politikk implikasjoner som følger av disse.

Spesielle forskningsinteresser er:

Forskningsresultater formidles på nasjonale og internasjonale konferanser. Forskningsgruppen gjennomfører workshops som inkluderer nasjonale og internasjonale gjestepresentasjoner.