Medlemmer i lokalt FoU-utvalg

Medlemmer

Roswitha King
Leder lokalt FoU utvalg ØSS

Guri E. Barstad
Forskergruppeleder Litteratur og Narrativitet

Julianne Cheek
Forskergruppeleder Organisasjon og Arbeidsliv

Camilla Bjørke
Forskergruppeleder Språkdidaktikk

Ketil Modh Isaksen
Bibiloteket Høgskolen i Østfold

Roswitha M. King
Forskergruppeleder Anvendt Samfunnsøkonomi

Sigmund Kvam
Forskergruppeleder Tekst-i-Kontekst

Franck Orban
Forskergruppeleder Områdestudier - AreaS

Elin Sørum Skjeklesæther
Stipendiat