Veiledning i utdanning og profesjon (Mentoring in Education and Profession)

FoU-gruppen Veiledning i utdanning og profesjon har oppstått gjennom et bokprosjekt / vitenskapelig antologi: Veiledning og oppdagelse. Bokprosjektet startet opp 31. januar 2015 og avsluttes i november 2016.

Boken vil bestå av en rekke artikler som tar for seg ulike forskningsspørsmål knyttet til veiledning. Rammene for forskningsspørsmålene vil være å utforske det ukjente i profesjon og utdanning. Det kritiske blikket til etablerte praksiser står sentralt. Intensjonen er utvikling av en dynamisk og eklektisk kompetanse om veiledning. Videre vil antologien være med på å tydeliggjøre hva bærekraftig veiledning kan være avhengig av kontekst, slik som profesjonstilknytning, målgruppe og tema. Antologien vil prøve å eksponere verdien av å være undersøkende samtidig som åpenhet for det nye kan gi erkjennelse om ansvar i møte med den andre, og villighet til å oppdage fenomen og mennesker på nye måter (Levinas 1993; stensholt 2011; Krogsmark 2007).

Artiklene i antologien vil være basert på ulike forskningsmetoder med hovedvekt på kvalitative tilnærminger, bl.a. følgeforskning (Pålshaugen 1994). Metoder for innhenting av data kan være spørreskjema, dokumentanalyse og intervju.