Spesialpedagogikk (Special Education Research)

Spesialpedagogikken skal bidra til inkludering og deltakelse ved å forebygge, avhjelpe og redusere vansker og barrierer for utvikling, læring og livsutfoldelse. Vår FoU-gruppe har som mål å yte forskningsbidrag på feltet gjennom deltakelse i flere relevante prosjekter. På denne måten sikrer vi også at masterstudiet i spesialpedagogikk ved Høgskolen i Østfold har en forskningsbasert tilnærming, ved at vi som underviser der driver aktiv forskning på områder som er viktige i studiet. Vi ønsker å legge til rette for at våre masterstudenter kan bidra i pågående prosjekter.

For tiden er dette de viktigste prosjektene våre:
Forhold som fremmer yrkesdeltakelse for yrkesfagelever med spesialundervisning
Dysleksi i høyere utdanning. Studiestrategier og studiemotivasjon
Verktøy for forebygging og pedagogisk begrunnelse gjennom veiledning