Flerspråklig oppvekst og utdanning (Multilinguism and Education)

Denne flerfaglige forskingsgruppa blei oppretta i 2015 som en videreføring av et prosjekt i Oslofjordalliansen (OFA) med samme navn. Gruppa består av medlemmer fra fagområda norsk, pedagogikk og naturfag ved Avdeling for lærerutdanning og fremmedspråk ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag. Forskingsgruppa fungerer som en «paraply» for ulike større og mindre forskingsarbeider og forskingsprosjekter, men de fleste er tematisk orientert mot flerspråklighet, språkvariasjon og læring. Medlemmer i gruppa samarbeider med andre FoU-grupper ved Høgskolen i Østfold og med forskere ved andre norske og utenlandske institusjoner. Fagmiljøet er aktivt når det gjelder presentasjoner på forskingskonferanser og publisering, og det har arrangert både internasjonal konferanse (PALA) og forskerskole med fokus på andrespråksutvikling. Det har også tatt initiativ til å etablere et nordisk nettverk med fokus på andrespråksutvikling i barnehage og skole (TOBANO).

Prosjekter

Andrespråksutvikling

Barn og digitale tekster: Teksthendelser i barns hverdag. En tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internett

FLEBBS - FLErspråklig Barn i Barnehage og Skole

Metakognisjon (Metacognition)

Naturfag i det flerspråklige rommet

Nedarvingsspråk (Heritage languages)

Ordriket (leseverk)

Sjangerpedagogikk i det flerspråklige klasserommet - Et blikk på skrivekulturen i to femteklasser

Språkdidaktikk

Språk og nasjon (Language and Nation)

Syntaks og andrespråksutvikling v/ Linda Evenstad Emilsen (informasjon kommer)

Tidleg start med skriving på nynorsk og bokmål

Undervisningsmidler i nabosprogsundervisningen og i de nordiske sprog som fremmedsprog