Psykososialt arbeid i helse- og sosialfaglig praksis

Psycho - Social Practices Research Group

Forskergruppen har som mål å bidra til utviklingen av faget psykosoialt arbeid og sikre forskningsrelatert undervisning for Høgskolen i Østfolds eget masterprogram i psykosoialt arbeid.
Et forsknings- og kompetansemiljø på dette feltet knyttes også direkte til samhandlingsreformens målsetting om å forebygge sykdom, fremme helse og koordinere tjenester.

Flere av gruppemedlemmene inngår i et nytt, europeisk forskernettverk ledet av Joachim Allgaier, Srećko Gajović (Universitet i Sagreb) og Anna Lydia Svalastog, sistnevnte er nettverkskoordinator. Nettverket tematiserer kommunikasjon, helse og medisin i dagens digitale samfunn. Nettverket har det kroatiske medisinske tidsskriftet CMJ (Croatian Medical Journal) som publiseringsplattform og skal i perioden 2015 - 2019 publisere en artikkel per utgivelse. Deltakerne drifter et antall ulike forskningsprosjekter, se deres individuelle hjemmesider for mer info.

Forskernettverkets hjemmeside: knowledge-landscapes.hiim.hr 

Sammen med Hadi Strømmen Lile leder Svalastog forskernettverket SHARK. Forskernettverket planlegger en workshop for MA studenter i psykososialt arbeid ved HIØF 24-25 oktober 2016, samt arbeider med å utvikle et psykososialt forskningsprosjekt rettet mot barn og unge. SHARK består av Harald Gaski og Ketil Lenert Hansen (Norges Arktiske Universitet), Stephen Minton (Trinity College Dublin), Shawn Wilson (Northern Rivers Universitetet Lismore), Richard Chenhall (Melbourne Universitetet Melbourne), Kate Senior (Wollongong universitetet Wollongong).

Forskergruppen treffes til forskerseminar hver tredje mandag 09:30-11:30. Forskerseminaret er en åpen arena for felles faglig samtale og strategisk arbeid. Knyttet til forskerseminaret har vi et bokprosjekt om psykososialt arbeid og modernitet.

Bokprosjekt:
A) Forskergruppen danner utgangspunkt for en ny norsk antologi med fokus på psykosoialt arbeid og modernitet. Boken skal drøfte teoretiske og metodiske utfordringer i forskning knyttet til psykososialt arbeid.

Bokens redaksjonskomite består av Anna Lydia Svalastog, Nina Kristoffersen og Hadi Strømmen Lile.

B) I samarbeid med professor Kate Senior ved Wollongong University og forsker Ellen Kristvik ved Akershus universitetssykehus (ahus) er masterstudentene ved HiØ inkludert i et bokprosjekt om selvetnografiske narrativer. Denne boken skal gis ut på engelsk.