Forum for helsetjenesteforskning


MEDLEMMENE AV FORSKERGRUPPEN: I første rekke f.v.: Kirsti Lauvli Andersen, Turid Heiberg, Guri Rummelhoff, Inger Tjøstolvsen og Ingrid Femdal. I andre rekke (f.v.): Cathrine Ålesve, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Jörg Kirchhoff, Liv Solveig Tvete, Liv Berit Fagerli, Elisabeth Østensvik og Astrid Wevling.
(Følgende medlemmer var ikke tilstede da bildet ble tatt: Ann Karin Helgesen, Hilde Marie Andreassen, Eli-Anne Skaug og Bodil Wilde-Larsson.) (FOTO: Ann-Kristin Johansen)

Kort om oss:

Studier av helsetjenester omfatter en rekke problemstillinger knyttet til blant annet samfunnets krav og rammebetingelser for helsetjenesten, organiseringen og utøvelsen av de ulike tjenestene, samt hvilken betydning helsetjenestene har for mottakerne, dvs. pasienter og brukere.

Gruppens formål er å gi svar på noen av problemstillingene ved hjelp av forskningsprosjekter, dvs. empiriske studier der vi ønsker gi både gode beskrivelser av tjenestene og finne frem til mekanismene som påvirker tjenesten og dens betydning for henholdsvis pasient / bruker og helsepersonell.  

Vår aktivitet er av den grunn prosjektbasert, dvs. at vi henholdsvis utvikler og gjennomfører forskningsprosjekter, og der medlemmene i gruppen deltar i ulike eller alle fasene av et forskningsprosjekt. 

Våre funn vil fortrinnsvis formidles gjennom vitenskapelige publikasjoner. I tillegg vil gruppen arrangere workshop/konferanser, for å presentere og diskutere funn for de involverte parter i hvert prosjekt, på slutten av det enkelte forskningsprosjekt.

Slik kan du kontakte oss:

Ta kontakt med oss via Facebook. Vår Facebook-gruppe vil gi deg anledning til  å komme i kontakt med oss og andre som er interessert i forskning på norske helsetjenester.

Koordinator og kontaktperson for gruppen er førsteamanuensis Vigdis Abrahamsen Grøndahl.